01/08/2017

Triển lãm Mỹ thuật khu vực ĐBSH Hải Dương (mở rộng) 2017

Danh sách các tác giả Hải Phòng có tác phẩm được chọn trưng bày tại Triển lãm mỹ thuật KV ĐBSH mở rộng - Hải Dương 2017.
Triển lãm Mỹ thuật KV ĐBSH mở rộng (Hải Dương 2017) khai mạc vào sáng 22/8/2017 tại TP. Hải Dương.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét