21/06/2016

Thông báo của HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

QUY ĐỊNH VỀ GỬI TÁC PHẨM THAM DỰ TRIỂN LÃM MỸ THUẬT KHU VỰC LẦN THỨ 21 NĂM 2016
Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016 
Kính gửi: - Hội Văn học Nghệ thuật các Tỉnh, Thành phố
- Chi hội Mỹ thuật Việt Nam
- Hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam
Được sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh uỷ, Ủy ban Nhân dân các Tỉnh, Thành phố: Hải Phòng, Lai Châu, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Năm 2016, Hội Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục phối hợp với các Tỉnh, Thành phố trong cả nước tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Khu vực lần thứ 21 vào tháng 8 năm 2016.
Ban Thường vụ Hội Mỹ Thuật Việt Nam quy định về gửi tác phẩm tham dự Triển lãm Mỹ thuật Khu vực lần thứ 21 năm 2016 như sau:
I. Nội dung tác phẩm:
Năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước. Kỷ niệm “86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 – 2016)”, “126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 2016), “71 năm ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (1945 – 2016), “41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 – 2016), “Chào mừng thành công Đại hội XII của Đảng”. Vì vậy, ngoài các đề tài thường xuyên sáng tác, đề nghị các tác giả quan tâm đến những ngày kỷ niệm lớn và chủ đề: Bảo vệ biển đảo, biên giới của Tổ quốc, xây dựng đất nước…
Hội Mỹ thuật Việt Nam khuyến khích các tác giả tìm tòi sáng tạo trên tinh thần phát huy truyền thống mỹ thuật dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nghệ thuật thế giới, hướng tới những tác phẩm mỹ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật.
II. Đối tượng gửi tác phẩm tham gia Triển lãm:
Tất cả các nghệ sĩ tạo hình trong Khu vực bao gồm: Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội viên hoặc chưa là Hội viên Hội Văn học nghệ thuật địa phương (không nhận tác phẩm của các tác giả dưới 18 tuổi).
Triển lãm trưng bày tất cả các thể loại nghệ thuật tạo hình: Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc, Trang trí, Sắp đặt...
III. Thời gian sáng tác và Quy định gửi tác phẩm tham gia triển lãm:
1/ Thời gian sáng tác:
Các tác phẩm được sáng tác từ tháng 06/2015 đến tháng 06/2016.
2/Quy định về gửi tác phẩm:
2.1 Tác phẩm Hội hoạ:
- Tác phẩm có chiều dài nhất không quá 200cm (2m), chiều nhỏ nhất không dưới 40cm (0,4m) cả khung.
2.2 Tác phẩm Đồ hoạ:
Tranh Khắc: Một tác phẩm độc lập hoặc một bộ tác phẩm không quá 04 bức (có nội dung, hình thức thể hiện và bố cục không thể tách rời);
Tranh Cổ động: Một tác phẩm độc lập hoặc một tập hợp tác phẩm không quá 03 bức;
Tranh Minh hoạ, tranh Biếm hoạ: Từ 10 đến 15 tranh đã in trên báo chí.
- Bìa: (Sách, Báo, Tạp chí, Băng nhạc…..) Từ 05 đến 10 tác phẩm đã in;
Tem: Một bộ tem, hoặc một tập hợp tem không quá 05 mẫu đã in;
Nhãn hiệu Bao bì: Từ 05 đến 10 mẫu đã sử dụng;
- Biểu trưng: Một hoặc từ 02 đến 03 tác phẩm đã được sử dụng;
- Sách Tranh truyện: Một cuốn hoặc một bộ đã xuất bản.
2.3 Tác phẩm Điêu khắc:
Tượng tròn: Một tác phẩm hoặc nhóm tượng có bố cục và nội dung không thể tách rời khi trưng bày. Kích thước chiều lớn nhất của tác phẩm không quá 200cm (2m) và không dưới 40cm (0,4m).
Phù điêu: Một tác phẩm hoặc một bộ phù điêu có nội dung và bố cục không thể tách rời. Kích thước chiều dài nhất không quá 200cm (2m) , chiều nhỏ nhất của tác phẩm không quá 60cm (0,6m) cả khung.
Tượng đài: Một tác phẩm (gồm 03 ảnh chụp màu các góc. Kích thước ảnh 20x30cm, kèm theo một băng ghi hình có thuyết minh không dài quá 10 phút).
Phù điêu Hoành tráng hoặc tranh Hoành tráng: Một tác phẩm gồm 02 ảnh: 1 ảnh chụp tác phẩm, 1 ảnh chụp không gian có đặt tác phẩm . Kích thước ảnh 20x30cm.
Sắp đặt: Diện tích không quá 4m2, phụ thuộc vào diện tích trưng bày triển lãm của từng khu vực, tác giả phải tự sắp đặt tác phẩm của mình tại triển lãm.
2.4 Tác phẩm Mỹ thuật Ứng dụng:
Mỹ thuật Sản phẩm: Một tác phẩm độc lập, một bộ tác phẩm hoặc các tác phẩm không quá 05 mẫu đã thể hiện.
Mỹ thuật Môi trường: Một tác phẩm đã thể hiện gồm 05 đến 10 ảnh kích thước 20cmx30cm các góc độ trong và ngoài nhà kèm theo một băng ghi hình có thuyết minh không dài quá 10 phút.
Mỹ thuật Sân khấu Điện ảnh: Một bộ bản vẽ thiết kế phân cảnh không quá 05 bản có cả phục trang nhân vật và thiết kế ánh sáng. Ngoài ra có thể gửi kèm theo 05 đến 10 ảnh chụp, hoặc băng ghi hình dài không quá 10 phút thể hiện vở diễn trên sân khấu hoặc trích đoạn trên phim (thay cho bản vẽ phục trang và ánh sáng). Các ảnh chụp có kích thước tối thiểu 20x30cm.
IV. Số lượng, phương thức gửi ảnh để duyệt tác phẩm tham gia triển lãm:
IV.1. Mỗi tác giả được gửi 02 ảnh màu (kích thước 13cmx18cm) chụp tác phẩm đã được hoàn chỉnh  theo quy định ở phần trên. Phía sau ảnh ghi rõ: Tên tác giả, ngày tháng năm sinh, tên tác phẩm, kích thước, chất liệu, năm sáng tác, địa chỉ, số điện thoại, email (nếu có),… Đối với tác phẩm có hình khối không gian ba chiều (tượng tròn, sắp đặt…) thì chụp mỗi tác phẩm 03 ảnh ở ba góc độ khác nhau.
Riêng ảnh tác phẩm của Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam ở phía sau ảnh dán thêm một miếng đề can màu xanh hình vuông kích thước 1cmx1cm (hoặc ghi chữ Hội viên Hội MTVN).
IV.2. Một số vấn đề khác:
Các tác phẩm đã được xét chọn qua ảnh gửi tới trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực sẽ được Hội đồng Nghệ thuật của Triển lãm xét chọn lần cuối. Những tác phẩm không đạt chất lượng (do ảnh chụp không phản ánh trung thực về tác phẩm, hoặc không phải là tác phẩm đã được Hội đồng xét chọn trưng bày), tác phẩm vi phạm các quy định về nội dung, tư tưởng, kích thước, năm sáng tác... nếu bị phát hiện thì Hội đồng sẽ quyết định không trưng bày tác phẩm đó.
Giấy mời khai mạc Triển lãm do Tỉnh đăng cai Triển lãm gửi đến các Hội Văn học Nghệ thuật và các tác giả.
Các tác phẩm được giới thiệu dự Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2016, Hội Văn học Nghệ thuật Tỉnh đăng cai giữ lại và giúp chuyển về Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền – Hà Nội.
V. Về Giải thưởng Triển lãm:
1/ Tác phẩm của tác giả là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam được xét tặng giải thưởng tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực năm 2016 (GiảiA, Giải B, Giải C và Khuyến khích) được giới thiệu dự Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam, sẽ được chuyển về Hà Nội để triển lãm và chấm giải. Tác giả được Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam (có giá trị cao hơn) sẽ không nhận giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực.
2/ Tại Triển lãm, Hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ xét chọn tác phẩm để Hỗ trợ sáng tác năm 2016.
3/ Tác phẩm của các tác giả Hội viên hoặc chưa phải Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật địa phương được xét chọn giới thiệu dự Giải thưởng của Ủy Ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Tác giả chụp ảnh (kích thước 28cmx34cm) gửi về Hội Văn học Nghệ thuật địa phương để chuyển về Ủy Ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam chấm giải. Các tác giả được chọn giới thiệu, Hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ tặng quà lưu niệm tại Triển lãm.
4/ Tuỳ từng Khu vực và Tỉnh, Thành, Hội sẽ giúp chọn Giải thưởng theo yêu cầu của Khu vực và Tỉnh, Thành có yêu cầu.
VI. Về Giải thưởng ngành Phê bình Mỹ thuật:
Ngành Phê bình Mỹ thuật nhận tác phẩm của các tác giả Hội viên xuất bản hoặc công bố từ tháng 06/2015 đến tháng06/2016 sách không quá 02 cuốn (hoặc bộ), tập hợp bài viết về Mỹ thuật từ 03 đến 05 bài (do tác giả tự chọn).
Tác phẩm Ngành Phê bình Mỹ thuật dự giải thưởng, tác giả gửi về Văn phòng Trung ương Hội trước ngày 15/07/2016.
Trên đây là Quy định gửi ảnh tác phẩm và gửi tác phẩm tham dự Triển lãm Mỹ thuật Khu vực lần thứ 21 năm 2016. Hội Mỹ Thuật Việt Nam trân trọng thông báo đến các Hội Văn học Nghệ thuật, Chi hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam các Tỉnh, Thành trong cả nước được biết và phổ biến rộng rãi nội dung Quy định này đến các nghệ sĩ tạo hình trong việc thu nhận ảnh tác phẩm, chuyển ảnh tác phẩm, thu nhận tác phẩm được duyệt và đưa tác phẩm đến địa điểm Triển lãm, góp phần vào thành công Triển lãm Mỹ thuật Khu vực lần thứ 21 năm 2016./.

TM.BAN THƯỜNG VỤ
Chủ tịch Hội MTVN
(Đã Ký)
Hoạ sĩ Trần Khánh Chương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét