18/04/2015

THÔNG BÁO về Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 (tên gọi trước đây là Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc) tại Hà Nội và Triển lãm tác phẩm chọn lọc tại thành phố Hồ Chí Minh.


THỂ LỆ

1. Đối tượng gửi tác phẩm tham gia triển lãm
 • Là công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên.
 • Các thành viên Hội đồng nghệ thuật có tác phẩm được tham gia triển lãm nhưng không được dự giải thưởng.
2. Nội dung tác phẩm

Phản ánh sinh động cuộc sống lao động, học tập, sinh hoạt, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, các vấn đề của cuộc sống đương đại.

3. Thời gian sáng tác tác phẩm

Tác phẩm được sáng tác trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2015.

4. Quy định về tác phẩm

Triển lãm trưng bày các loại hình nghệ thuật gồm: Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc, Nghệ thuật sắp đặt (Installation Art), Nghệ thuật trình diễn (Performance Art), Video Art... và các hình thức nghệ thuật đương đại khác.
 • Hội họa: Kích thước chiều lớn nhất không quá 200cm, chiều nhỏ nhất không dưới 60cm. Nếu chiều lớn hơn 200cm thì phải bao gồm nhiều tấm để có thể tháo dời. Tác phẩm phải có khung để sẵn sàng trưng bày.
 • Đồ họa: Kích thước một chiều lớn nhất không quá 200cm, chiều nhỏ nhất không dưới 40cm. Tác phẩm phải có khung để sẵn sàng trưng bày.
 • Tượng tròn: có chiều lớn nhất không quá 200cm. Trọng lượng không quá 200kg.
 • Phù điêu: Chiều lớn nhất không quá 200cm (nếu lớn hơn 200cm thì phải gồm nhiều tấm có thể tháo dời); chiều nhỏ nhất không dưới 60cm; có đủ điều kiện khung, giá trưng bày, trọng lượng không quá 50kg.
 • Trường hợp quá 50kg với phù điêu và 200kg với tượng tròn tác giả phối hợp cùng Ban tổ chức để vận chuyển, trưng bày và chuẩn bị các thiết bị trưng bày.
 • Nghệ thuật sắp đặt (Installation Art):
Mỗi tác phẩm nghệ thuật sắp đặt sẽ được trình bày trong không gian không vượt quá kích thước như sau: Rộng: 300cm; Dài: 300cm; Cao: 300cm.
Tác giả gửi kèm sơ đồ mặt bằng trưng bày miêu tả không gian 3 chiều và một bản thuyết minh cô đọng, xúc tích mô tả ý tưởng tác phẩm.
Không sử dụng vật liệu cấu thành tác phẩm có yếu tố: gây cháy, nổ, ô nhiễm môi trường...
 • Nghệ thuật trình diễn (Performance Art):
Mỗi tác phẩm được trình diễn trong khoảng thời gian tối đa 15 phút.
 • Video Art:
Tác giả gửi đĩa CD chất lượng tốt trong đó có ghi hình tác phẩm, thông tin về tác giả và nội dung ý tưởng tác phẩm.

5. Quy định về ảnh chụp và đĩa CD tác phẩm tham dự

Mỗi tác giả được gửi tham gia tối đa 3 tác phẩm. Tác giả gửi ảnh chụp (đối với các tác phẩm Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc, Nghệ thuật sắp đặt (Installation Art). Đĩa CD ghi hình tác phẩm (đối với các tác phẩm Nghệ thuật trình diễn (Performance Art), Video Art và các hình thức nghệ thuật đương đại khác)
 • Hội họa, Đồ họa, Phù điêu: 1 ảnh
 • Tượng tròn: 4 ảnh (mặt trước, mặt sau, bên trái, bên phải)
 • Nghệ thuật sắp đặt (Installation Art): 4 ảnh (mặt trước, mặt sau, bên trái, bên phải), kèm thuyết minh ý tưởng và sơ đồ mặt bằng trưng bày.
Kích thước ảnh (18x24cm) yêu cầu rõ ràng về hình và màu sắc. Dán phiếu tác phẩm sau ảnh theo mẫu:


PHIẾU TÁC PHẨM
TRIỂN LÃM MỸ THUẬT VIỆT NAM 2015
Mã số
(do BTC ghi)

 Thông tin tác giả:
Họ và tên: .....................................................................................................................................
Năm sinh: ..........................................Giới tính: ...............................Dân tộc: ..............................
Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................................................
Email: ..................................................................................... Điện thoại: ...................................
Thông tin tác phẩm:
Tên tác phẩm: ...............................................................................................................................
Loại hình: ......................................................................................................................................
Năm sáng tác: ........................................Số lượng tác phẩm tham gia: .......................................
Chất liệu: ................................................Kích thước: ...................................................................


 • Nghệ thuật trình diễn (Performance Art), Video Art và các hình thức nghệ thuật đương đại khác: Tác giả gửi đĩa CD ghi hình tác phẩm và nội dung ý tưởng tác phẩm.
Tác phẩm nào được Hội đồng Nghệ thuật duyệt chọn qua ảnh chụp, Ban tổ chức sẽ gửi thông báo về thời gian và địa điểm tới các tác giả để nộp tác phẩm tham dự trưng bày và chấm giải thưởng.
Ban tổ chức được quyền sử dụng ảnh tác phẩm để phục vụ việc in ấn, tuyên truyền cho triển lãm không nhằm mục đích kinh doanh. Ảnh chụp tác phẩm Ban tổ chức không trả lại tác giả.

  6. Thời gian, địa điểm nhận ảnh chụp tác phẩm
  • Thời gian: Từ ngày 6/7 đến 12/7/2015, tác giả ở xa căn cứ theo dấu Bưu điện
  • Địa điểm: nhận ảnh tác phẩm: Phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Tầng 8, tòa nhà số 101A Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội.
  • Bên ngoài phong bì ảnh tác phẩm ghi rõ: Tác phẩm tham dự Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015.

  7. Thời gian, địa điểm nhận tác phẩm đã được chọn qua ảnh chụp tác phẩm
  • Thời gian: trong tháng 9/2015
  • Địa điểm nhận tác phẩm: tại 3 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

  GIẢI THƯỞNG

  Bao gồm 2 hệ thống giải thưởng:
  • Giải thưởng cho các tác phẩm Hội họa, Đồ họa, Nghệ thuật trình diễn (Performance Art), Video Art và các hình thức nghệ thuật đương đại khác.
  • Giải thưởng cho tác phẩm Điêu khắc và Nghệ thuật sắp đặt (Installation Art)
  Ban tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 dự kiến trao giải thưởng gồm: 
  • 02 Giải nhất, mỗi giải trị giá : 50.000.000 đ 
  • 04 Giải nhì, mỗi giải trị giá: 20.000.000 đ
  • 06 Giải ba, mỗi giải trị giá: 15.000.000 đ
  • 10 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 5.000.000 đ
  Ban tổ chức sẽ vận động các cơ quan, đơn vị trao tặng các giải thưởng khác. Số lượng giải thưởng có thể thay đổi tùy theo chất lượng tác phẩm.

  - Mỗi tác giả có tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 sẽ được hưởng tiền thù lao trưng bày theo quy định hiện hành của nhà nước, giấy chứng nhận và 1 cuốn vựng tập triển lãm.
  - Các tác phẩm được chọn trưng bày đều có quyền tham dự giải thưởng (trừ các tác phẩm của Hội đồng Nghệ thuật).
  --------------------
  Nguồn: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

  Không có nhận xét nào:

  Đăng nhận xét