01/11/2014

Thông báo về Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2014

Đối tượng tham gia: Các họa sĩ, nhà điêu khắc.

Thể loại tác phẩm: Hội hoạ, Đồ hoạ và Điêu khắc.

- Đối với tác phẩm Hội hoạ, Đồ họa: bao gồm các chất liệu sơn dầu, sơn mài, lụa, acrylic, chất liệu tổng hợp, tranh khắc gỗ, khắc mộc bản, xé giấy, ghép vải… kích thước chiều nhỏ nhất không dưới 40cm, kích thước chiều lớn nhất không quá 2m.

- Đối với tác phẩm Điêu khắc: bao gồm tượng tròn và phù điêu trên các chất liệu: Tượng tròn có chiều lớn nhất không nhỏ quá 40cm và không lớn quá 2m. Kích thước phù điêu quy định giống như Hội họa.

Mỗi tác giả được tham gia từ 1 đến 3 tác phẩm

Các tác phẩm phải được hoàn chỉnh đóng khung, tượng phải có bục bệ.

Các tác phẩm không vi phạm về bản quyền tác giả.

Cơ cấu giải thưởng:
  • 1 giải A
  • 1 giải B
  • 2 giải C
  • 2 giải Khuyến khích
Thành viên hội đồng nghệ thuật xét chọn giải thưởng không tham dự giải.

Thời gian nộp tác phẩm tham dự triển lãm: từ 27/11 đến 1/12/2014
Địa điểm nộp tác phẩm tham dự triển lãm: Trung tâm triển lãm và Mỹ thuật thành phố (Số 1 Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng)

Thời gian triển lãm: từ 6/12 đến 12/12/2014 tại Trung tâm triển lãm và Mỹ thuật thành phố.

Kính mời các họa sĩ và các nhà điêu khắc tham gia.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét